The Tragedy of Man

Dátum:
Nyelv:
Forrás:
Szervezet:
Előadás/dráma címe:
Az ember tragédiája
Fordítás:

Az ember tragédiája

A magyar drámairodalom egyik legkiemelkedőbb művét, Madách Imre Az ember tragédiája című darabját Budapesten első alkalommal vitték színpadra a kommunista hatalomátvétel óta. A beszámolók tanúsága szerint tömegek özönlenek a több mint száz éve írt klasszikus előadásaira. Nem tudni pontosan, hogy a kommunisták milyen mértékben írták át a szöveget, például a híres falanszter-jelenetben, amely abszolút állami kontroll alatti társadalmat ábrázol, ahol minden értelmiségi élet el van nyomva, és ahol Michelangelo „mindig széklábat csinálhat, és azt is csak a leghitványabb alakra.” Feltételezhetjük, hogy a római színben is történtek változtatások, amikor Péter apostol a tivornyázó római vezetőkhöz az alábbiak szerint szól:

„[…] Nézz csak, nézz körül,

A város pusztul, durva idegen nép

Tiporja el arany vetésidet,

Szétbomlik a rend, senki sem parancsol

S szót nem fogad. A rablás, gyilkolás

Emelt fővel jár a békés lakok közt,

Utána a halvány gond, rémület

S égből, földről se részvét, sem segély.”

(Hungarian FEP, New York, 2/4)

1955. február 9.